A Logosz Cégcsoport a K&H Bank Zrt. partnere

Mikor válik szükségessé a cégmódosítás?

Frissítve: 2022.06.01.

Mikor válik szükségessé a cégmódosítás?

Bármely vállalkozás életében bekövetkezhet, hogy alapvető adatai változnak meg, aminek következtében cégmódosításra van szükség. Mi ennek a menete és mikor szükséges cégmódosítást véghez vinni, illetve mennyibe kerül a cégmódosítás folyamata? Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat!

Bármely vállalkozás életében bekövetkezhet, hogy alapvető adatai változnak meg, aminek következtében cégmódosításra van szükség. Mi ennek a menete és mikor szükséges cégmódosítást véghez vinni, illetve mennyibe kerül a cégmódosítás folyamata? Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat!

A cégmódosítást akkor kell végrehajtani, mikor a cégjegyzékben foglalt adatok egyike változik. A cégjegyzékben a cégbíróság a cégre vonatkozó adatokat tartja nyilván, többek között a cégnevet, illetve a tulajdonosokra és cégvezetőkre vonatkozó információkat. Ez bárki számára elérhető, lekérhető, így fontos, hogy naprakész legyen.

Melyek pontosan azok az adatok, amik változásakor cégmódosítást kell végrehajtani? Kezdjük a cégnév módosításával. Az új cégnévre ugyanazok a szabályok lesznek érvényesek, akárcsak a cég alapításakor: tartalmaznia kell a választott cégforma nevét, illetve egy vezérszót, ami a cégnév első helyén fog állni. Ez a szó lehet idegen szó, mozaikszó vagy akár rövidítés is. Fontos továbbá, hogy más vállalkozás nevétől egyértelműen különböznie kell, illetve nem lehet megtévesztő.

Főtevékenység módosításához minimum háromnegyedes többség szükséges, míg főtevékenységen kívüli tevékenységi kör változásánál elegendő az egyszerű szótöbbség. Tevékenységi kör változásánál azonban már nem feltétlenül szükséges cégmódosítás. A változást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé kell bejelenteni, ebben akár könyvelő segítségét is lehet kérni, melyet a NAV jelez a cégbíróság felé és átírják a cégkivonatot. Cégmódosítást nem is feltétlenül szükséges végezni, abban az esetben lehet mégis fontos, ha pályázaton való indulás miatt elengedhetetlen, hogy a létesítő okiratban is szerepeljenek adott tevékenységi körök. Ebben az esetben a változtatás menete ugyanaz, csak azután érdemes felkeresni cégmódosítással foglalkozó szakembert, hogy a cégbíróság már bevezette a változtatást a cégkivonatba.

A cég székhely, telephely, illetve fióktelep módosításához elegendő az egyszerű szótöbbség, viszont a változást követően ebben az esetben is kötelező a cégmódosítás. A cégkivonatban minden esetben szerepelnek a vezető tisztségviselők és a képviseletre jogosultak személyes adatai. Az üzleti partnerek a cégkivonatból tudnak meggyőződni az adott személy képviseleti jogáról, ezért ezeket mindig naprakészen kell tartani. Amennyiben az alábbi személyek vagy azoknak adatai változnak, úgy cégmódosítást szükséges eszközölni.

Érdemes tisztában lenni azzal, hogy milyen jogszabályok vonatkoznak a cégmódosításra. Először is a Ptk. a társasági jogi rendelkezései között megtalálhatók a létesítő okirat változására vonatkozó szabályok. Létesítő okirat módosítása esetén szükséges, hogy a társaság legfőbb szerve döntsön legalább háromnegyedes többséggel. Abban az esetben, ha olyan adat megváltoztatásáról dönt a gyűlés, amely a társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, és a társaság főtevékenység kívüli tevékenységi körének valamelyikét érinti, elegendő az egyszerű szótöbbség. Ahhoz, hogy olyan változást eszközöljenek, amely valamely tagot hátrányosan érintene vagy helyzetét terhesebbé tenné, a gyűlés egyhangú döntése szükséges. Amennyiben a Ptk. szabályai szerint a cégmódosítás végbement, úgy a Cégtörvény és az IM rendelet alapján szükséges a változásbejegyzési eljárást elindítani, amit elektronikus úton kell beadni, illetve minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel szükséges ellátni.

Ahogy említettük, a cégjegyzékben foglalt adatok változásakor szükséges a cégmódosítás, azaz a változásbejegyzési eljárás, amely során az illetékes cégbírósághoz jelenteni kell a módosításokat. A változásbejegyzési eljárásban a jogi képviselet kötelező, a módosítást követően maximum 30 napon belül szükséges ezt az elektronikus polgári nemperes eljárást véghez vinni. Változásbejelentés esetén az ügyvédi munkadíjon kívül a 15.000 Ft illetékkel és 3.000 Ft közzétételi költséggel is számolni kell.

keyboard_arrow_up