A Logosz Cégcsoport a K&H Bank Zrt. partnere

Székhelyszolgáltatás fogalma és szabályai

Frissítve: 2022.06.01.

Székhelyszolgáltatás fogalma

Cégalapítás során kötelező székhely megjelölése. A vállalkozók munkájának megkönnyítése érdekében igénybe vehető székhelyszolgáltatás. Megbízható, törvényi szabályozásnak megfelelő székhelyszolgáltatás pest megyében és vidéken is elérhető a LOGOSZ irodáiban.

Cégalapítás során kötelező székhely megjelölése. A vállalkozók munkájának megkönnyítése érdekében igénybe vehető székhelyszolgáltatás. Megbízható, törvényi szabályozásnak megfelelő székhelyszolgáltatás pest megyében és vidéken is elérhető a LOGOSZ irodáiban.

A cég székhelye, a 2006. évi V. törvény szerint, a cég azon bejegyzett irodája, ahol a gazdasági társaság üzleti és hivatalos iratainak átvétele, őrzése, érkeztetése, rendelkezésre tartása és egyéb székhellyel összefüggő kötelezettségek megvalósulnak. Ha nincs a cégnek olyan ingatlana, ahova a székhely bejelenthető vagy nem szeretnének ezzel foglalkozni, akkor felkereshetnek székhelyszolgáltatót. A székhelyszolgáltatás fogalma szerint a székhelyszolgáltató a székhelyen teljesítendő feladatokat üzletszerű gazdasági tevékenységként végzi cégek megbízásából.

A székhelyszolgáltatás feltételeiről több törvény is fogalmaz meg információkat. A legfontosabb székhelyszolgáltatás rendeletek a 2017-es IM rendelet és a 2020. januárban kiadott szigorítás. A LOGOSZ nagy figyelmet fordít arra, hogy mindig megfeleljen a hatályos székhelyszolgáltatás szabályainak.

A 2017-es székhelyszolgáltatás rendelet értelmében a szolgáltatók kötelesek a megbízó cég ingóságait és iratait a többi megbízóétól és sajátjaiktól elkülönítve tárolni, illetve ezekről naprakész és tételes jegyzéket vezetni. A székhelyszolgáltatás feltételei között van, hogy az ingatlanon el kell helyezni a megbízó cégtábláját, közterületről jól látható helyen. A megbízónak küldött postai küldemények átvételét köteles a székhelyszolgáltató elvégezni és ezek megérkezéséről értesíteni a megbízó céget 1 munkanapon belül.

Székhelyszolgáltatás bejelentése kötelező, azonban nem a székhelyszolgáltatónak, hanem az igénybe vevő cégnek kell megtennie a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé. A bejelentésre a székhelyszolgáltatásban bekövetkezett bárminemű változást követő 15 napon belül van lehetőség. Változást jelent az újonnan megkötött székhelyszerződés, korábban bejelentett szerződés megszűnése, vagy bejelentett adatok valamelyikében bekövetkezett módosulás. Székhelyszolgáltatás egyéni vállalkozóknak is biztosított, de nekik a NAV felé történő bejelentést a vállalkozás alapításával egyidejűleg kell megtenni.

A 2020. januárban kiadott rendelet szigorításokat fogalmaz meg a székhelyszolgáltatás szabályainak tekintetében. Az új rendelet szerint a székhelyszolgáltatók ezentúl kötelesek lesznek, többek között az ügyfeleik megadott szempontok szerint végzett átvilágítására és szelektálására. A székhelyszolgáltatóknak meg kell alkotniuk saját belső szabályzatukat a vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló (2017. évi LII. törvény (Kit.)), illetve a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és akadályozásáról szóló (2017. évi LIII. törvény (Pmt.), 65 § (1) bekezdés) törvénynek megfelelően. A szolgáltató köteles a megbízó cégek kockázatelemzését és átvilágítását elvégezni, és az üzleti kapcsolat létrejöttét megtagadni vagy megszüntetni, amennyiben az átvilágítás elvégzése nem lehetséges. A székhelyszolgáltató továbbá gyanús körülmény észlelése esetén jelentési kötelezettséggel rendelkezik a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodának.

Az utóbbi időben megjelent, székhelyszolgáltatás szabályait módosító rendeletek átláthatóbbá tették az ilyen szolgáltatást nyújtó cégek működését. Gyakran érte a székhelyszolgáltatókat az a kritika, hogy a problémás cégek könnyen el tudnak bújni náluk a hatóságok elöl. Az új szabályozások ezen is nagymértékben segítenek.


Forrás: net.jogtar.hu, nav.gov.hu, logoszcegcsoport.hu
keyboard_arrow_up